Caldereria en PRFV

IRON-OX realitza qualsevol tipus de treballs de caldereria en PRFV, PVC i polietilè:

  • Dipòsits per foses sèptiques.
  • Separadors de greixos.
  • Separadors d'hidrocarburs.
  • Cisternes verticals obertes i tancades.
  • Cisternes horitzontals.

Podem realitzar qualsevol proucte sobre pla amb PRFV, polipropilè i PVC.