Caldereria en Termoplàstic.

IRON-OX construeix sota plànol, tota mena de peces i equips en els següents materials: PVC, PP, PEHD, PVC-C, E-CTFE i PVDF.

 

  • Dipòsits per emmagatzament.
  • Cubes per decapat i tractament de superficies.
  • Reactors,
  • Decantadors.
  • Tuberies i accesoris.
  • Capotes d'aspiració.
  • Colectors d'aspiració.
  • Etc.

Control de les soldadures, fabricació de moduls mecànics i assajos hidrostàtics, pressió i al buït.