Tràmex i Perfils PRFV

 

IRON-OX presenta una extensa gama de soluciones para materiales donde se precisa la máxima protección anticorrosión: Barandillas Modelo SRC, Rejillas y Perfiles de PRFV (poliester reforzado con fibra de vidrio).

BARANES MODEL SRC

Les baranes model SRC estan construïdes amb Perfil pultrosionat de polièster i fibra de vidre. Una barreja de materials que garanteix una protecció total davant la corrosió, sent la solució més adequada per baranes que s'hagin instal·lar en instal·lacions d'indústria química, plantes depuradores, ambients salins o corrosius en general.


 


 

PERFILS DE PRFV

Els perfils estan obtinguts mitjançant el procés de pultrusió, i es caracteritzen per tenir un percentatge superior de fibra de vidre que els obtinguts per altres processos.

El percentatge en fibra de vidre en pes de aquests materials es troba al voltant del 65-70%.


 


 


 

TRÀMEX

Les reixetes de PRFV són el substitut perfecte de les reixetes en acer galvanitzat utilitzades fins l'actualitat. No tenen manteniment i són resistents a la corrosió, preservant el bon estat de les instal · lacions.

Aquest tipus de Tramex es pot posar en qualsevol tipus d'instal·lació. Habitualment a la mineria, en estacions depuradores d'aigua, indústria química i petroliera, etc.